W punktach opieki dziennej „Słoneczko” posiadamy dla Państwa różne formy opieki nad dziećmi w zależności od potrzeb.

Wpisowe – jednorazowa bezzwrotna opłata na fundusz placówki dokonywana w chwili podpisania umowy 500 zł
Czesne miesięczne

– całodzienny pobyt dziecka bez wyżywienia (7:30 – 18:00)

– pobyt dziecka do 5 godzin dziennie (7:30 – 12:30)

 

1400 zł

1100 zł

Stawka żywieniowa 16 zł/ dzień
Karnet 30 godzin (na okres adaptacji)
+ wyżywienie
450 zł
16 zł/ dzień

Uiszczanie opłat do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na nr konta:

80 1020 1026 0000 1902 0232 2394