W punktach opieki dziennej „Słoneczko” posiadamy dla Państwa różne formy opieki nad dziećmi w zależności od potrzeb.

Wpisowe – jednorazowa bezzwrotna opłata na fundusz placówki
dokonywana w chwili podpisania umowy.
500 zł
Czesne miesięczne – całodzienny pobyt dziecka z wyżywieniem (7:30 – 18:00) 1200 zł
Uwaga! W ramach Programu „Maluch+ 2019” do końca bieżącego roku obowiązuje bonifikata w wysokości 100 pln miesięcznie – całodzienny pobyt dziecka z wyżywieniem. 1100 zł
Karnet 30 godzin 300 zł

Uiszczanie opłat do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na nr konta:

80 1020 1026 0000 1902 0232 2394